advies/begeleiding expertise expertise contra-expertise bouwkundige inspectie Prijzen
De kosten voor  een expertise-rapport kan variëren wegens de omvang, complexiteit, benodigde aantal uren, maar er kan door ons wel een goede prijsindicatie geven worden na ontvangst van de benodigde gegevens. Ook kunnen wij deze opmaken conform leidraad voor gerechtsdeskundigen  
De kosten voor contra-expertise kunnen ook variëren (zie expertise), maar het basistarief voor een contra-expertise is 500 Euro excl. BTW (afhankelijk van complexiteit en b.v. afstand (Deze kosten worden echter i.p. geheel vergoed door de verzekeraar, zie hiervoor ook eens op ons forum).
De kosten voor een bouwkundige inspectie zijn gerelateerd aan de inhoud van de woning of ander onroerend goed. Uitzonderingen daargelaten wegens complexiteit van het bouwwerk. Prijzen zijn vanaf 275,00 Euro excl.B.T.W. U krijgt daarvoor wel een rapportage van register® bouwkundig inspecteur! Vraag ons naar de prijzen en mogelijkheden.
De kosten voor advisering en begeleiding kunnen niet exact vooraf worden bepaald. Er kan een begroting worden gemaakt vooraf en daar kunnen dan afspraken over worden gemaakt bij b.v. een dreigende overschrijding e.d. Deze kunnen afhankelijk van duur van opdracht regelmatig gespecificeerd worden verstrekt. In praktijk blijkt dit voor u goedkoper te zijn!
©Badex 
advies/begeleiding expertise contra-expertise bouwkundige inspectie Prijzen
Kosten voor  een expertise-rapport kan variëren wegens omvang, complexiteit, benodigde aantal uren, maar er kan wel een goede prijsindicatie geven worden na ontvangst van de gegevens.
De kosten voor contra-expertise kan ook variëren (zie expertise), maar basistarief voor een contra-expertise is 500 Euro excl. B.T.W. (afhankelijk van complexiteit en b.v. afstand (geheel vergoed door verzekeraar).
Kosten voor een bouwkundige inspectie zijn gerelateerd aan de inhoud van de woning. Prijzen zijn vanaf 275,00 Euro excl.B.T.W.  door een register® bouwkundig inspecteur.
Kosten voor advisering/begeleiding kunnen niet exact vooraf worden bepaald. Er kan een begroting en afspraken over worden gemaakt. Deze regelmatig gespecificeerd verstrekt en met melding bij dreigende overschrijding!