Verder
Schade als bedrijf? Als uw bedrijf is getroffen een calamiteit, levert dit schade op aan uw eigendommen. Als daardoor ook uw productie en/of bedrijfsproces stil komt te liggen, kan dat forse bedrijfsschade betekenen met verstrekkende financiële gevolgen. Onze experts beperken deze financiële schade en onderhandelen als contra-expert, namens u, met de schade-expert van uw verzekering, ook is van belang om tijdens of direct na een schadevoorval een contra-expert in te schakelen en met dekkingsmogelijkheden polis, een gedegen herstelplan op te laten stellen, want een goed opgesteld herstel plan bepaalt tevens de snelheid van herstel. Onze experts adviseren u graag over de mogelijkheden. Ook van belang is een voorschot betalingen bij uw verzekeraar te verkrijgen, ondersteuning bij nemen van schadebeperkende maatregelen, er een effecten bewaking plaatsvindt, een totale bedrijfsschade proces gevolgd wordt, definitieve schadeclaim bepaalt wordt en uiteraard uw belangen behartigt worden in onderhandelingen met o.a. uw verzekering! Uiteraard hebben wij niet alle expertise zelf in huis maar kunnen wij voor zover dit nodig is externe adviseurs in dit proces mee laten lopen om alles tot een goed einde te brengen!
NIVRE:  NIVRE geeft een groot aantal zekerheden met betrekking tot de professionaliteit en kwaliteit van de expert, die zorg draagt voor de afwikkeling van de schade. Het Nivre is een stichting en heeft o.a. als doelstelling de bevordering en instandhouding deskundigheid en kwaliteit van de experts op het terrein van risicobeoordeling en bewaakt kwaliteit van experts. FEDEC: FedEC is een beroepsvereniging van energie adviseurs. Deze vereniging wil de effectieve beroepsuitoefening bevorderen en het aanzien van de beroepsgroep verhogen. FedEC is lid van het Europese platform ENEP.
Uw zekerheden bij ons: NRBI: Nederlandse register Bouwkundig Inspecteurs is register voor bouwkundig inspecteurs. Deze houd bij en erkend bouwkundig inspecteurs die aan de daaraan gestelde strenge regels en kennis voldoen, deze mogen zich dan Register® Bouwkundig Inspecteur (RBI) noemen en voeren ook het daarbij behorende logo. Voor u een maximale zekerheid ! Quickscan bouwexpertise, bouwtechnische keuring, verborgen gebreken(VGW), etc.   
©Badex 
Verder
Schade als bedrijf?  Als uw bedrijf is getroffen een calamiteit, levert dit schade op aan uw eigendommen. Als daardoor ook uw productie en/of bedrijfsproces stil komt te liggen, kan dat forse bedrijfsschade betekenen met verstrekkende financiële gevolgen. Onze experts beperken deze financiële schade en onderhandelen als contra expert, namens u, met de schade-expert van uw verzekering, ook van belang om tijdens of direct na een schadevoorval een contra-expert in te schakelen. Ook van belang is een voorschot betalingen te verkrijgen, ondersteuning bij nemen schadebeperkende maatregelen, er een effecten bewaking plaatsvindt, een totale bedrijfsschade proces gevolgd wordt, definitieve schadeclaim bepaalt wordt en uiteraard uw belangen behartigt worden in onderhandelingen met uw verzekering om alles tot een goed einde te brengen!
NIVRE: Deze geeft een zekerheden met betrekking tot professionaliteit en kwaliteit van de expert en heeft als doelstelling bevordering en instandhouding van deskundigheid en kwaliteit van experts. FEDEC: Is een beroepsvereniging van energie adviseurs en wil effectieve beroepsuitoefening bevorderen en aanzien van de beroepsgroep verhogen. Zij is lid van het Europese platform ENEP.
NRBI: Het Nederlandse Register van Bouwkundig Inspecteurs, een register voor Bouwkundig Inspecteurs houd bij en erkend bouwkundig inspecteurs die aan de daaraan gestelde strenge regels en kennis voldoen en mogen zich Register Bouwkundig Inspecteur (RBI) noemen en voeren daarbij behorende logo. Quickscan woning, Bouwtechnische keuring, Verborgen gebreken woning (VGW), etc.