Verder
Schade als bedrijf?  Onze aanpak is:  Als uw bedrijf is getroffen een calamiteit, levert dit schade op aan uw eigendommen. Als daardoor ook uw productie en/of bedrijfsproces stil komt te liggen, kan dat forse bedrijfsschade betekenen met verstrekkende financiële gevolgen. Onze experts beperken deze financiële schade en onderhandelen als contra-expert, namens u, met de schade-expert van uw verzekering, ook is van belang om tijdens of direct na een schadevoorval een contra-expert in te schakelen en met dekkingsmogelijkheden polis, een gedegen herstelplan op te laten stellen, want een goed opgesteld herstel plan bepaalt tevens de snelheid van herstel. Onze experts adviseren u graag over de mogelijkheden. Ook van belang is een voorschot betalingen bij uw verzekeraar te verkrijgen, ondersteuning bij nemen van schadebeperkende maatregelen, er een effecten bewaking plaatsvindt, een totale bedrijfsschade proces gevolgd wordt, definitieve schadeclaim bepaalt wordt en uiteraard uw belangen behartigt worden in onderhandelingen met o.a. uw verzekering! Uiteraard hebben wij niet alle expertise zelf in huis maar kunnen wij voor zover dit nodig is externe adviseurs in dit proces mee laten lopen om alles tot een goed einde te brengen!
NIVRE:  Het NIVRE geeft een groot aantal zekerheden met betrekking tot de professionaliteit en kwaliteit van de expert, die zorg draagt voor de afwikkeling van de schade. Het Nivre is een stichting en heeft o.a. als doelstelling de bevordering en instandhouding van deskundigheid en kwaliteit van de experts op het terrein van risicobeoordeling, verwante deskundigheden en bewaakt kwaliteit van experts. FEDEC: FedEC is een beroepsvereniging van energieadviseurs. Deze vereniging wil de effectieve beroepsuit- oefening bevorderen en het aanzien van de beroepsgroep verhogen. FedEC is lid van het Europese platform ENEP.
©Badex 
Verder
Schade als bedrijf?  Onze aanpak is:  Als uw bedrijf is getroffen een calamiteit, levert dit schade op aan uw eigendommen. Als daardoor ook uw productie en/of bedrijfsproces stil komt te liggen, kan dat forse bedrijfsschade betekenen met verstrekkende financiële gevolgen. Onze experts beperken deze financiële schade en onderhandelen als contra expert, namens u, met de schade-expert van uw verzekering, ook is van belang om tijdens of direct na een schadevoorval een contra-expert in te schakelen en met de dekkingsmogelijkheden polis, een gedegen herstelplan op te laten stellen, want een goed opgesteld herstelplan bepaalt tevens de snelheid van herstel. Onze experts adviseren u graag over de mogelijkheden. Ook van belang is een voorschot betalingen bij uw verzekeraar te verkrijgen, ondersteuning bij nemen van schadebeperkende maatregelen, er een effecten bewaking plaatsvindt, een totale bedrijfsschade proces gevolgd wordt, definitieve schadeclaim bepaalt wordt en uiteraard uw belangen behartigt worden in onderhandelingen met o.a. uw verzekering! Uiteraard hebben wij niet alle expertise zelf in huis maar kunnen wij voor zover dit nodig is externe adviseurs in dit proces mee laten lopen om alles tot een goed einde te brengen!
NIVRE:  Het NIVRE geeft een groot aantal zekerheden met betrekking tot de professionaliteit en kwaliteit van de expert, die zorg draagt voor de afwikkeling van de schade. Het Nivre is een stichting en heeft o.a. als doelstelling de bevordering en instandhouding van deskundigheid en kwaliteit van de experts op het terrein van risicobeoordeling, verwante deskundigheden en bewaakt kwaliteit van experts.